Konference Brno 2016

Konference Brno 2016

Mgr. Bc. Ivana Procházková

Mgr. Bc. Ivana Procházková

(lektorka emoční inteligence dětí do 3 let, majitelka Montessori jeslí, speciální pedagog, spoluautorka knihy S láskou i rozumem): „Aktivity CAPARD me oslovily nejen z mých profesních důvodů (stále si myslím, že odborné veřejnosti, věnující se problematice dětí do 3 let v souladu s nejnovějšími výzkumy, je stále pomálu), ale také z důvodů osobních jako matku 2 dětí. Mnohé informace existují již léta, přesto není snadné je dostat do širšího povědomí lidí. CAPARD má za jeden z cílů právě osvětu a od toho zbývá už jen krůček ke změně pohledu na tak úžasný věk jakým je ten batolecí. Proto jsou mi aktivity CAPARD velmi sympatické a jsem ráda její součástí.“